Skip to main content

Kennismaking
Ken je het SEN-SEO-kader nog onvoldoende om te oordelen of het een meerwaarde kan betekenen voor de werking van jouw organisatie?Dan is de eerste logische stap: kennismaken met het SEN-SEO-gedachtegoed. 
Ook wanneer je een grote groep mensen wil introduceren in het gedachtegoed, is een korte kennismaking aangewezen. Je bepaalt de inhoud samen met de SEN-SEO-trainer.

Consult
Is het SEN-SEO kader je wel bekend, maar heb je vragen over het verdere implementatieproces? Vraag een consult aan om met een trainer te bespreken welke volgende stappen aangewezen zijn.

Ondersteuning bij schaalafname
Zit je nog met onzekerheid om de SEO-R² af te nemen en in te vullen? Dan is het zinvol om samen met een SEN-SEO-trainer een schaalafname te plannen. Je krijgt antwoorden op vragen zoals: Hoe begin je eraan? Wie betrek je hierbij? In welke mate? ...

Intervisie/casusbespreking
Een intervisiesessie of een casusbespreking met begeleiding van een SEN-SEO-trainer leert jou en je collega's beter te kijken door een SEO-bril. Je leert de betekenis van (moeilijk begrijpbaar) gedrag te achterhalen en er een gepaste aanpak tegenover te stellen.

 

SEN-SEO coachingstraject

Een SEN-SEO coachingstraject kan worden uitgetekend voor organisaties die voor de volle 100% gaan om het SEO-kader maximaal en integraal te implementeren in alle geledingen van de organisatie.  

De organisatie wordt gecoacht bij alle interne veranderingsprocessen die nodig zijn om te werken rond en vanuit emotionele ontwikkeling. 

De coaching verloopt procesmatig en is afgestemd op de startpositie en de vraag van de organisatie.

De coaching biedt ondersteuning bij:

  • het formuleren van de doelstellingen
  • het uittekenen van de strategieën om de vooropgestelde doelstellingen te bereiken
  • het samenstellen van een interne projectgroep
  • de ondersteuning van deze projectgroep bij de verschillende stappen die ze zullen zetten.
 

Vormingspakket

Ben je overtuigd van de meerwaarde van SEN-SEO voor een optimale werking van je organisatie en wil je er effectief mee aan de slag? Dan is de tijd rijp om je erin te verdiepen. Misschien is dat ook zo voor je collega's.

Voor een optimaal leereffect adviseren we om de modules aan te bieden aan relatief kleine groepen (maximaal 20 à 25 personen).

Professioneel en kwaliteitsvol werken vanuit het kader van Emotionele Ontwikkeling is een 'totaalverhaal': de verschillende elementen hebben allemaal hun belang en hun plaats. Liefst allemaal samen, maar dat beslis je zelf. De modules in dit vormingspakket gaan dan ook over:

  • visie en beleid (zelfevaluatie-instrument)
  • kennis (conceptualisering)
  • instrumenten (SEO-R²)
  • concrete aanpak
  • ondersteuning en mandaat begeleiders (vertaalslag)
  
 Gedetecteerde tijdzone