Skip to main content

Het gedachtegoed rond de (Schaal) Emotionele Ontwikkeling is niet meer weg te denken bij de ondersteuning van mensen met een (verstandelijke) beperking.

In de praktijk gaat werken met SEO verder dan een schaal invullen. Het vraagt aanpassingen op het vlak van begeleidingsstijl en de strategieën die je daarbij hanteert. Daarom zetten we in op vorming, intervisie en coaching.

Iedere organisatie kan vorming op maat aanvragen. In het aanvraagformulier geef je aan met welke leervraag je aan de slag wil gaan.

De ondersteuning die we bieden is volledig op maat van jullie vragen en noden. Het kan gaan van een meerdaagse basisvorming rond SEO over intervisiemomenten tot coachingstrajecten. 

Voor elke aanvraag bekijken we samen met een SEN-SEO-trainer welke inhoud het meest tegemoetkomt aan de vormingsnoden, en ook realistisch is.

Gedetecteerde tijdzone